Varför ska jag välja Gunnebos Slow Flowers-utbildningar?

Gunnebo har under flera år fungerat som en föregångare inom arbetet med Slow Flowers; närodlade blommor efter säsong samt historiska och miljövänliga tekniker för att arrangera blommor.

Att utbilda sig på en historisk plats där hantverkstraditionen varit levande under lång tid innebär att vi söker i det förflutna och reflekterar över nutidens vägval för att välja det som är hållbart för framtiden. Att skapa förändring är att landa i nya insikter och det kan ta tid. Vi ser fram emot att ge dig inspiration, kunskap och mod för att göra långsiktig skillnad. Hos oss är ekologi och biologisk mångfald viktiga grundstenar.

Välkommen på den hållbara väg vi tillsammans behöver gå!
Anmälningarna till Slow Flowers öppnar 25 november kl 13.00

Slow Flowers

Exklusiv utbildning - endast 13 deltagare 
Under 2023 erbjuder vi 13 platser på utbildningen Slow Flowers på Gunnebo Slott och Trädgårdar. Den sträcker sig från 23 februari till 29 september och gör nedslag i såväl floristik som odlande. Uppdelat på tio separata träffar med olika teman följer vi den svenska blomstersäsongens utveckling och jobbar floristiskt med egenodlat material. 

Slow Flowers Distans 

Helt ny distansutbildning
Slow Flowers Distans läser du via vår läroplattform där du har tillgång till allt utbildningsmaterial. Där hittar du exklusiva undervisningsfilmer, inspelade föreläsningar och kunskapsdokument. I filmerna går vi igenom tekniker för både floristik och odlingshantverk. På läroplattformen finns också tillgång till ett forum där du kan knyta viktiga kontakter med andra elever på utbildningen. 
YH - utbildning

Trädgårdsmästare
Natur, kultur och hållbarhet
Ansökan har stängt för 2022

Våra nyutexaminerade trädgårdsmästare ska självständigt både praktiskt och teoretiskt vara medvetna om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom den gröna sektorn med betoning på natur, kultur och hållbarhet. De ska kunna utföra och övervaka arbetsuppgifter inom skötsel, odling, landskapsvård och kulturhistoriska gröna miljöer samt slutföra projekt inom dessa områden.
YH - utbildning

Ängar
Skötsel, 
anläggning och restaurering
Ansökan har stängt för 2022

Här är utbildningen för dig som vill höja din ängskompetens!
Genom teori och praktik avhandlas skötsel, nyanläggning och restaurering av ängsmark i olika miljöer; från innerstad till naturreservat. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om ängens förutsättningar och ge fler möjlighet att möta den ökande efterfrågan inom detta område.

Created with