Varför ska jag välja en utbildning på Gunnebo Slott och Trädgårdar?

Att utbilda sig på en historisk plats där hantverkstraditionen varit levande under lång tid innebär att vi söker i det förflutna och reflekterar över nutidens vägval för att välja det som är hållbart för framtiden.

Att skapa förändring är att landa i nya insikter och det kan ta tid. Vi ser fram emot att ge dig inspiration, kunskap och mod för att göra långsiktig skillnad. Hos oss är ekologi och biologisk mångfald viktiga grundstenar.

Välkommen på den hållbara väg vi tillsammans behöver gå!
YH-utbildning

Trädgårdsmästare - natur, kultur och hållbarhet

Ansökan stänger 24 mars
För dig som drömmer om att vara yrkesverksam som trädgårdsmästare kan Gunnebo erbjuda en utbildning där du får lära dig yrkets hantverk i en historisk miljö. Här sköter vi trädgårdarna i mångt och mycket som på 1700-talet då de designades och skapades, och det arbetet får våra studerande vara en del av i sin lärandeprocess.
Gunnebo Akademi

Slow Flowers Distans 

Helt ny distansutbildning
Slow Flowers Distans läser du via vår läroplattform där du har tillgång till allt utbildningsmaterial. Där hittar du exklusiva undervisningsfilmer, inspelade föreläsningar och kunskapsdokument. I filmerna går vi igenom tekniker för både floristik och odlingshantverk. På läroplattformen finns också tillgång till ett forum där du kan knyta viktiga kontakter med andra elever på utbildningen. 
Gunnebo Akademi

Slow Flowers

ANMÄLAN STÄNGD
Under 2023 erbjuder vi 13 platser på utbildningen Slow Flowers på Gunnebo Slott och Trädgårdar. Den sträcker sig från 23 februari till 29 september och gör nedslag i såväl floristik som odlande. Uppdelat på tio separata träffar med olika teman följer vi den svenska blomstersäsongens utveckling och jobbar floristiskt med egenodlat material. 
YH-utbildning

Ängar - skötsel, anläggning och restaurering

ANMÄLAN STÄNGD
Här är utbildningen för dig som vill höja din ängskompetens!
Genom teori och praktik avhandlas skötsel, nyanläggning och restaurering av ängsmark i olika miljöer; från innerstad till naturreservat. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om ängens förutsättningar och ge fler möjlighet att möta den ökande efterfrågan inom detta område.
Created with