KUNSKAP OCH LÄRANDE

Gunnebo Slott och Trädgårdar är en plats för lärande och upplevelser. Här utbildar vi framtidens trädgårdsmästare och florister samt tar emot praktikanter inom byggnadsvård och hantverk. Genom projekt, samarbeten, kurser och evenemang vill vi dela med oss av samt sprida vår kunskap om hållbarhet för samtid såväl som för kommande generationer.
Varför ska jag välja  

Gunnebos Slow Flowers-utbildningar?


Gunnebo har under flera år fungerat som en föregångare inom arbetet med Slow Flowers; närodlade blommor efter säsong samt historiska och miljövänliga tekniker för blomsterarrangemang.

Att utbilda sig på en historisk plats där hantverkstraditionen varit levande under lång tid innebär att vi söker i det förflutna och reflekterar över nutidens vägval för att välja det som är hållbart för framtiden. Att skapa förändring är att landa i nya insikter och det kan ta tid. Vi ser fram emot att ge dig inspiration, kunskap och mod för att göra långsiktig skillnad. Hos oss är ekologi och biologisk mångfald viktiga grundstenar.

Välkommen på den hållbara väg vi tillsammans behöver gå!

Våra utbildningar

Created with