Yrkeshögskoleutbildningen

Trädgårdsmästare med inriktning natur, kultur och hållbarhet

Utbilda dig till trädgårdsmästare på Gunnebo Slott och Trädgårdar med start den 1 juli 2024. Här erbjuder vi en utbildning i ett park- och kulturarvsområde som bevarats och restaurerats sedan 1700-talet. Gunnebo erbjuder en helt unik plats att få lära sig hantverken inom trädgårdsmästeri på.
Empty space, drag to resize
Ansökan och studietid
400 YH-poäng/ 80 veckor
1 juli 2024 – 6 februari 2026

Ansökan till årets utbildningsstart av vår YH-utbildning Trädgårdsmästare -natur, kultur och hållbarhet är nu stängd. Ansökan till nästa års utbildningsstart öppnar 2025-01-15. Välkommen med din ansökan då!
Empty space, drag to resize
Följande information är preliminär och kan komma att ändras. För mer information, maila johnny.mattsson@gunneboslott.se.

Detaljerad tidsplan

15 januari
Ansökningstid börjar. 
30 januari
Digitalt öppet hus 16.00-18.00 på videolänk. Kort info om utbildningen kl 16.00 och 17.00 med utrymme för frågor däremellan. Klicka här för digitalt öppet hus >>
27 februari
Digitalt öppet hus 16.00-18.00 på videolänk. Kort info om utbildningen kl 16.00 och 17.00 med utrymme för frågor däremellan. Klicka här för digitalt öppet hus >>
April och maj
Empty space, drag to resize
Platsen
Utbildningen bedrivs av Gunnebo Slott och Trädgårdar AB i Mölndal och det är också här som utbildningen till stor del är förlagd. Gunnebo räknas till en av Sveriges bäst bevarade 1700-talsmiljöer med ledorden högklassigt hantverk, historisk trovärdighet och hållbar tillväxt i fokus, något som också präglar utbildningen.
Empty space, drag to resize
Upplägg
Som komplement till inomhusundervisningen fungerar Gunnebos köksträdgårdar, stilträdgårdar och engelska park som uteklassrum för både teori och praktik.  Hantverk och hållbarhet löper som en röd tråd genom utbildningens alla kurser.

En central del av utbildningen är LIA (lärande i arbete), uppdelad på två praktikkurser, före och efter sommarlovet år 2. Undervisningen i övrigt äger rum till största delen på Gunnebo eller via digital länk i form av teori, grupparbeten och praktiska moment. I genomsnitt är det tre undervisningsdagar och två självstudiedagar (oftast individuella inlämningsuppgifter eller grupparbeten) i veckan.

En vanlig undervisningsdag startar 9.00 och slutar 16.00 men variationer kan förekomma. Utbildningen har 26 platser och är CSN-berättigad. Förutom kostnader för studielitteratur och viss utrustning är utbildningen kostnadsfri.
Empty space, drag to resize
Kurser:
Arbetsledning och företagande i gröna verksamheter 20 p/ 4 veckor
Examensarbete 25 p/ 5 veckor
Funktionellt växtmaterial 40 p/ 8 veckor
Gestaltning av gröna miljöer 25 p/ 5 veckor Hortikultur och parkskötsel 75 p/ 15 veckor
LIA 1 60 p/ 12 veckor LIA 2 55 p/ 11 veckor
Naturvård och kulturmiljövård 35 p/ 7 veckor
Träd och trädvård 35 p/ 7 veckor
Trädgård och människa 30 p/ 6 veckor
Empty space, drag to resize
Behörighet för att söka utbildningen  
Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier krävs minst betyget E/3/G i gymnasiekurserna Marken och växternas biologi samt Växtkunskap 1, eller motsvarande kunskaper.

För att vara behörig sökande krävs också 6 månaders yrkeserfarenhet på heltid av skötsel av gröna miljöer och/eller odling, Den sökande ska ha arbetat under minst en växtsäsong eller motsvarande.

Saknar du dessa behörighetskrav är det ändå idé att söka eftersom det är möjligt att validera sina kunskaper/yrkeserfarenheter genom ett kunskapsprov. Provets frågor är ett urval av ett antal instuderingsfrågor som skickas ut till alla sökande. Med minst 60% av maxpoäng på detta prov kan obehöriga sökande tillgodogöra sig Marken och växternas biologi och Växtkunskap 1.

Brist på arbetslivserfarenhet kan valideras med särskilt problemlösningsprov som alla sökande gör.
Empty space, drag to resize
Välkommen med din ansökan!
Empty space, drag to resize
Empty space, drag to resize
Skapad med