Vilka är 
Gunnebo Akademi
Läs om oss och vår historia

Vi som arbetar med Gunnebo Akademi är verksamma på plats på Gunnebo Slott och Trädgårdar i Mölndal. Flera av våra föreläsare är externa samarbetspartners som vi knutit till oss under åren och som delar Gunnebos vision om en hållbar framtid för kommande generationer. 

Vår historia

När Göteborgs stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg sent 1790-tal ritade Gunnebo slott och dess omgivningar var det för att skapa ett sommarparadis till handelsmannen John Hall och hans familj.

Sedan 1949 ägs Gunnebo Slott och Trädgårdar av Mölndal stad. Idag är Gunnebo både ett byggnadsminne och kulturreservat. I början av 1990-talet påbörjades en omfattande restaurering med målet att återskapa anläggningen till sitt ursprung.

Gunnebo är en plats där vi har utvecklat metoder och material genom att restaurera och vårda ett kultur- och naturarv. Vi förmedlar detta i upplevelser, lärande och kompetens. Kunskapen fördjupas genom akademiska samarbeten, handfasta kurser och utbildningar.
Created with