Vår lärare Viola och tidigare elev Eva i gamla köksträdgården på Gunnebo

Write your awesome label here.
Empty space, drag to resize
Hör vår lärare prata med vår tidigare Slow Flowers-elev Eva om vad hon gör efter utbildningen på Gunnebo. De pratar om allt från brudbukettbindning till arbetet i Snittblomsodlarföreningen.

Upplägget på våra utbildningar för 2024 ser du via knapparna nedan. Välkommen att starta din väg mot hållbar snittblomsodling och floristik med oss i februari!
Created with