Our team

Annie Nilsson

– Jag är utbildad till byggnadsantikvarie och trädgårdsmästare. Sedan 2014 har jag jobbat som antikvarie och varvat med säsongsanställningar som trädgårdsmästare och lärare inom odling. Jag har ett stort intresse för hållbarhet, permakultur och kraften i att lära tillsammans. Jag tror att vi i framtiden måste arbeta mer tvärvetenskapligt och bygga vävar av kunskap över olika fält. Det finns stor potential för kulturmiljövården, odlingsvärlden och blomsterbranschen att vara en del i ett omställningsarbete mot en med hållbar värld. Jag är imponerad av den utveckling som skett inom snittblomsodlingen i Sverige och ser mycket fram emot att vara med i detta sammanhang.
Write your awesome label here.
Created with