Trädgårdens hantverk i historia och nutid

  • Föreläsare:
    Joakim Seiler 
  • Tid: 60 minuter
    Write your awesome label here.
    Hör Gunnebos chefsträdgårdsmästare Joakim Seilers berätta om hur man skötte trädgårdar tidigare i historien och vad vi i nutiden kan lära av det. Föreläsningen är baserad på Joakims eget doktorandprojekt i ämnet. Finns det nycklar till att hantera klimatförändringarna och gynna den biologiska mångfalden i det historiska hantverket? Vilka andra värden kan hantverk bidra med? Det är frågeställningar som Joakim tar upp i den här föreläsningen om trädgårdens hantverk.
    Created with