Odlingsåret på Gunnebo

  • Föreläsare:
    Camilla Wihlander 
  • Tid: 60 minuter
    Write your awesome label here.
    Gunnebos trädgårdsmästare Camilla Wihlander har ansvarat för Gunnebos köksträdgårdar sedan 2011 och i denna föreläsning berättar hon om odlingsåret på Gunnebo. Föreläsningen berör allt från ekologisk odling, historia, växtföljd, kulturarv, komposter, marktäckning till gröngödsling och biologisk mångfald.I köksträdgårdarna på Gunnebo finns rötterna i 1700-talet och i dagens odlingar samsas en fin besöksträdgård rik på kulturarvssorter med odling för skörd till restaurangen och bageriet. Vi odlar ekologiskt och hållbart med omsorg om jordar och miljö där gamla kulturväxter och biologisk mångfald följer oss längs vägen.
    Skapad med