Allmänna villkor Slow Flowers 2023

1. Allmänt 
Dessa allmänna villkor gäller vid anmälan till vår utbildning Slow Flowers-23 som bedrivs i regi av Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, 556602-0862 (Gunnebo). I samband med att du anmäler dig till utbildningen, godkänner du våra allmänna villkor. 

2. Anmälan och bekräftelse 
Gunnebo har inga specifika ansökningsperioder eller sista anmälningsdag för vår utbildning, utan vi tar emot anmälningar löpande fram tills att klassen är fulltecknad. Anmälan till vår Slow Flowers-utbildning sker anmälan via bokningssystemet på vår läroplattform. För att boka betalar du in en anmälningsavgift på 6 500 kr ink moms som sedan räknas av från slutsumman. I samband med bokning fyller du också i ett formulär med dina kontaktuppgifter. 

3. Utbildningsavgift och betalning 
Kostnaden för utbildningen är 65 000 kr ink moms. I samband med din anmälan betalar du en anmälningsavgift (6 500 kr) som efter betalning garanterar din plats. Anmälan är bindande.Därefter skickas en faktura på resterande avgift, 58 500 kr, ut.  Den ska vara betald senast 23/1.

4. Avbokning
En avbokning skall alltid ske skriftligen till Gunnebo. Gunnebo bekräftar därefter avbokningen skriftligt och avbokningen är därefter giltig. Utebliven betalning av faktura gäller INTE som avbokning. 
Vid avbokning senast 23/1 kl. 24.00 behåller Gunnebo anmälningsavgiften på 6 500 kr. 
Vid från och med 24/1 görs inga återbetalningar.

5. Reservation för ändringar 
Vid för få anmälningar till kursen har Gunnebo rätten att ställa in utbildningen. Då återbetalar Gunnebo inbetalda avgift/er. 

6. Utbildningsmaterial
Allt material som delas på vår läroplattform Gunnebo Akademi är upphovsrättsskyddat och tillhör Gunnebo Slott och Trädgårdar AB. Spridning av materialet är förbjudet och vid överträdelse kan juridiska åtgärder vidtas.Vi förbehåller oss rätten att använda våra elevers inlämningsuppgifter i vårt framtida utbildningsmaterial.

7. Kostnad för studiematerial
I utbildningsavgiften ingår allt studiematerial. Du står själv för arbetskläder- och skor.

8. Olycksfallsförsäkring 
Gunnebo har ingen olycksfallsförsäkring för våra elever, vilket innebär att eleven själv bör se över sina försäkringar.

9. Ansvarsbegränsning (force majeure) 
Gunnebo ansvarar inte för omständigheter som ligger utanför kontroll och inte kan påverkas, typ skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, brister hos leverantör, olyckshändelser, inbrott, stöld eller annan omständighet utanför Gunnebos kontroll. 

10. Kontakt
Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, Christina Halls väg, 431 36 Mölndal 
E-post kontakt@gunneboslott.se eller telefon 031-334160011.

Personuppgiftshantering och dataskydd 
Genom din anmälan samtycker du även att dina personuppgifter (namn, adress, mobil, epost och personnummer) och eventuellt företagsnamn finns tillgängliga inom Gunnebo. Gunnebo säljer aldrig dina personuppgifter vidare. 

Från den 25 maj 2018 följer vi den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller i hela EU och innebär ett fortsatt skydd för dig och din personliga integritet. Läs mer i vår Integritetspolicy.

Created with